¬ródełko...

Tak wygl±dał teren Ľródełek przed rozpoczęciem prac porz±dkowych:

1.jpg (74545 bytes)

2.jpg (83758 bytes)

3.jpg (84602 bytes)

4.jpg (75267 bytes)

5.jpg (76837 bytes)

6.jpg (87625 bytes)

Wstępne prace porz±dkowe:

7.jpg (75853 bytes)

8.jpg (85344 bytes)

Prace wykonane przy użyciu sprzętu:

9.jpg (72594 bytes)

10.jpg (77032 bytes)

11.jpg (75011 bytes)

Wygl±d żródełka po pracach porz±dkowych:

12.jpg (71608 bytes)

13.jpg (82152 bytes)

Wykonanie prac zwi±zanych z podniesieniem stanu lustra wody:

14.jpg (93741 bytes)

15.jpg (75405 bytes)

16.jpg (76490 bytes)

W pracach udział wzięli:
Małgorzata i Rudolf Swoboda, Paweł Schlensag, Zygfryd Dada, Urszula Kałka, Sławomir Wysocki, Gerard Zyzik, Helmut Dendra, Bernard Ochman, Joachim Lamich.
Za pomoc serdecznie dziękujemy.

::: [C] G±siorowice 2007           |          projekt-SC :::