Spotkanie Klasowe rocznika 1958

     19 lipca 2008r. w G±siorowicach odbyło się Spotkanie Klasowe rocznika 1958. Spotkanie rozpoczęło się na podwórku dawnej szkoły podstawowe, gdzie nast±piły serdeczne i wzruszaj±ce powitania nauczycieli, uczniów i osób towarzysz±cych. Zwiedzanie dawnej szkoły a szczególnie klas spowodowało napływ wspomnień.
Następnie cała grupa udała się do sali OSP, gdzie odbyła się dalsza czę¶ć uroczysto¶ci i zabawa do białego rana.
Organizatorzy i uczniowie składaj± podziekowania swoim drogim Paniom:
Helenie Zientek, Zuzannie Góreckiej, Reginie Jelito za obecno¶ć na spotkaniu a także za mił± zabawę.
Podziękowania należ± się także Zarz±dowi OSP w G±siorowicach, Zarz±dowi KGW i wszystkim osobom, które dzięki swojej pracy przyczyniły się do u¶wietnienia tej uroczysto¶ci.

1.jpg (52641 bytes)

2.jpg (54163 bytes)

3.jpg (48859 bytes)

4.jpg (55708 bytes)

5.jpg (48930 bytes)

6.jpg (52888 bytes)

7.jpg (43492 bytes)

8.jpg (55522 bytes)

9.jpg (63473 bytes)

10.jpg (64370 bytes)

11.jpg (60129 bytes)

12.jpg (54788 bytes)

13.jpg (52117 bytes)

14.jpg (59732 bytes)

15.jpg (68066 bytes)

16.jpg (47658 bytes)

17.jpg (51967 bytes)

18.jpg (48914 bytes)

19.jpg (50665 bytes)

20.jpg (58481 bytes)

21.jpg (46888 bytes)

 

::: [C] G±siorowice 2008           |          projekt-SC :::