Zebranie Stowarzyszenia

     Na pocz±tku sierpnia bież±cego roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Odnowy Wsi G±siorowice. Zebranie zmieniło statut Stowarzyszenia oraz wybrało nowe władze w następuj±cym składzie:

Zarz±d:
Lidia Bimer, Jan Kapu¶ciński, Gabriela Piper, Jan Piper, Jerzy Skrzypczyk.
Prezesem Zarz±du wybrany został p. Jan Piper.

Komisja Rewizyjna:
Waldemar Dembończyk, Elżbieta Nikratowicz, Sławomir Wysocki.
Przewodnicz±c± komisji została wybrana p. Elżbieta Nikratowicz.

Zarz±d stawia sobie za cel większ± aktywizację zarówno samego Stowarzyszenia jak i pozostałych mieszkańców wsi.

                                                                                                                    ::: [C] G±siorowice 2009           |          projekt-SC :::