Zabytki

W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od 2000 roku znajduj± się następuj±ce obiekty:

Dom przy ulicy Wolno¶ci 26 - nr karty wpisu 105/1286

Dom przy ulicy Wolno¶ci 61 - nr karty wpisu 108/1286

Kapliczka przy ulicy Wolno¶ci 39 - nr karty wpisu 106/1286

Kapliczka - dzwonnica przy ulicy Wolno¶ci 30 - nr karty wpisu 107/1286

Stare - a jakie piękne...

 

::: [C] G±siorowice 2008           |          projekt-SC :::