Wizyta Komisji Konkursowej

Poniżej cytujemy za "Strzelcem Opolskim" - artykuł przygotowany przez
p. Justynę Lehun, dotyczący wizyty Komisji Konkursowej "Piękna Wieś Opolska 2006":

     Ubiegła środa była dla mieszkańców Gąsiorowic szczególna, ponieważ tego dnia ich miejscowość odwiedziła komisja oceniająca wsie w ramach konkursu "Piękna Wieś Opolska 2006". Społeczność wiejska wraz z sołtysem, radą sołecką i lokalnymi stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Odnowy Wsi, Stowarzyszeniem Kobiet i Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, LZS-em serdecznie ugościła komisję w składzie: R. Wilczyński, A. Pyzik, K. Szczerbak, I. Cedro-Puszcz, I. Charciarek, A. Malinowska. Specjalnie dla komisji został przygotowany album ze zdjęciami wsi autorstwa prezesa Stowarzyszenia Odnowy Wsi i kronikarza Helmuta Dendry.
Miejscowość zrobiła na oceniających ogromne wrażenie, a wszystko za sprawą wielotygodniowych starań mieszkańców, którzy włączyli się w jej upiększenie, min. ukwiecając swoje posesje.
Ryszard Wilczyński, pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Programu Odnowa Wsi, członek komisji konkursowej:
- Nazwa konkursu sugeruje, że piękno wizualne jest najważniejsze, ale to mylne wrażenie. Nie liczy się tylko strona wizualna, lecz również zakres i dynamika przedsięwzięć publicznych kształtujących warunki życia mieszkańców czy organizacja procesu odnowy wsi. W ramach tego ostatniego brana jest pod uwagę umiejętność współdziałania lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, informowanie społeczności lokalnej o swoich poczynaniach, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów, także współdziałanie w władzami gminy i wykorzystywanie instrumentów wsparcia, umiejętność planowania rozwoju miejscowości i zgodność działań z powziętym planem, zakres współpracy zewnętrznej. Komisja bierze pod uwagę zachowanie i rozwój tożsamości wsi, również kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi.
Konkurs organizowany jest od 1999 roku. Z roku na rok miejscowości prezentują się coraz lepiej, podpatrują wzajemne pomysły, wyprzedzają się w przygotowaniach. Niemniej, z powszechnego trendu do estetyzacji życia wynikają nieraz błędy mieszkańców, którzy za wszelką cenę starają się upiększyć swoje wsie. I tak zdarza się, że w miejscowościach pojawiają się tyrolskie balkoniki - zupełnie niepotrzebne na wsi, gdzie mamy do czynienia z przestrzenią otwartą, będące przejawem wpływów miasta. Modne jest także zaiglaczanie posesji, a szkoda, bo symbolem wsi są drzewa liściaste. Powszechne są zmiany elewacji budynków bez zachowania pierwotnego kształtu, co zubaża krajobraz kulturowy wsi. Katastrofą można nazwać betonowe płoty, podczas gdy naturalne, a tym samym lepsze są płoty drewniane połączone z elementami kamiennymi, ewentualnie metalowymi. Dobrze, że niektórzy wykorzystują wapień - skałę charakterystyczną dla naszego regionu, w ten sposób uwypuklają przynależność do tej konkretnej ziemi. Aspekt kulturowy, geograficzny w pielęgnowaniu miejscowości jest bardzo ważny. Jeśli wieś ma mieć przyszłość, musi zostać sobą.

 

                                                                                                                    ::: [C] Gąsiorowice 2006           |          projekt-SC :::