Urodziny członkiń SKiGW

Urodziny Pań - członkiń Stowarzyszenia Kobiet i Gospodyń Wiejskich - obchodz±cych je w I-szym półroczu.

                                                                                                                    ::: [C] G±siorowice 2006           |          projekt-SC :::