Młodzi siatkarze

Jeszcze do niedawna w siatkówkę młodzież naszej wioski grała wykorzystuj±c ogrodzenie przy przedszkolu.

Od pocz±tku wrze¶nia jednak gra już na boisku przez siebie wykonanym - i co warte podkre¶lenia - przy znikomych nakładach finansowych.
Dzięki działaj±cym ¶wietlicom socjoterapetycznym doszło do pierwszego meczu - G±siorowice - Jemielnica...

 

 

::: [C] G±siorowice 2007           |          projekt-SC :::