Wystarczy ciepło dłoni

We wtorek, 11 listopada, odbyło się w G±siorowicach spotkanie osób, które przekroczyły 70 rok życia. Zorganizowało je lokalne Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich. Był to drugi w historii G±siorowic Dzień Seniora.
- Pierwsze spotkanie seniorów miało miejsce 28 stycznia 2004 roku - wspomina Helena Zientek, członkini SKiGW. - Atmosfera panowała wtedy ¶wi±teczna - było to tuż po Bożym Narodzeniu oraz Dniu Babci i Dziadka. Od tamtego czasu grono seniorów zasiliły nowe osoby, m.in. członkinie naszego Stowarzyszenia. Niestety, niektórych osób nie ma już z nami. Tym bardziej więc ważne jest, by być razem, przywoływać wspomnienia, szukać chwili rado¶ci i pocieszenia w szarej niekiedy codzienno¶ci.
O miłe spędzenie chwil zatroszczyły się g±siorowiczanki z SKiGW. Na spotkanie do remizy strażackiej zaprosiły grupę Centavię, która nie tylko ¶piewem, ale i dobrym żartem do łez bawiła zgromadzonych.
- Dzień Seniora mogły¶my zorganizować dzięki naszym sponsorom, Grzegorzowi Pyce i Pawłowi Schlensag - mówi przewodnicz±ca Stowarzyszenia Urszula Kałka. - To za ich spraw± stoły były pełne. Na potrzebę chwili spo¶ród pań należ±cych do SKiGW zawi±zał się zespół, który wyst±pił specjalnie dla seniorów.
W sumie do remizy zeszło się we wtorkowe popołudnie około 40 osób - był też wójt gminy Joachim Jelito i sołtys wsi Gerard Zyzik.
- B±dĽmy razem, szanujmy się, pomagajmy sobie nawzajem, bo ludzie tak szybko odchodz±. Wystarczy ciepło dłoni drugiej osoby, aby nie czuć się samotnym. Dzi¶ dla nas, emerytów, ¶wieci słońce, dla nas nastała złocista jesień. Niech lekarzem naszym na co dzień będzie doktor ¦miech - nawoływała do zebranych Helena Zientek i zachęcała: Chciejcie przybyć tu również za rok.

Justyna Lehun - Strzelec Opolski

1.jpg (60717 bytes)

2.jpg (78527 bytes)

3.jpg (55294 bytes)

4.jpg (61166 bytes)

5.jpg (55606 bytes)

6.jpg (61727 bytes)

7.jpg (65735 bytes)

8.jpg (60467 bytes)

9.jpg (62644 bytes)

10.jpg (62229 bytes)

11.jpg (55375 bytes)

12.jpg (54890 bytes)

13.jpg (50055 bytes)

14.jpg (59769 bytes)

15.jpg (72011 bytes)

16.jpg (70344 bytes)

17.jpg (56793 bytes)

18.jpg (59110 bytes)

19.jpg (55376 bytes)

::: [C] G±siorowice 2008           |          projekt-SC :::