Procesja ku czci ¶w. Sebastiana 2009

3.jpg (53780 bytes)

4.jpg (58317 bytes)

5.jpg (59458 bytes)

1.jpg (54379 bytes)

2.jpg (58628 bytes)

6.jpg (51462 bytes)

7.jpg (59732 bytes)

8.jpg (53683 bytes)

9.jpg (60230 bytes)

10.jpg (54805 bytes)

11.jpg (58272 bytes)

12.jpg (62551 bytes)

13.jpg (55253 bytes)

15.jpg (58003 bytes)

15.jpg (58003 bytes)

16.jpg (60956 bytes)

17.jpg (53521 bytes)

18.jpg (64001 bytes)

19.jpg (62810 bytes)

20.jpg (62633 bytes)

21.jpg (67397 bytes)

22.jpg (67515 bytes)

23.jpg (54011 bytes)

24.jpg (64162 bytes)

25.jpg (61056 bytes)

26.jpg (63281 bytes)

27.jpg (72689 bytes)

28.jpg (69615 bytes)

29.jpg (65603 bytes)

 

::: [C] G±siorowice 2009           |          projekt-SC :::