R ozwidlenie ulicy Szkolnej

Wykonanie wykopów do ułożenia krawężników wokół przyszłego skalniaka:

1.jpg (57046 bytes)

Ułożenie krawężników i nawiezienie ziemi:

2.jpg (79504 bytes)

3.jpg (55243 bytes)

4.jpg (55532 bytes)

Formowanie skalniaka i układanie ozdobnych palików:

5.jpg (68687 bytes)

6.jpg (75825 bytes)

7.jpg (72155 bytes)

8.jpg (79537 bytes)

9.jpg (56043 bytes)

10.jpg (50781 bytes)

11.jpg (60313 bytes)

12.jpg (44957 bytes)

13.jpg (54695 bytes)

Prace końcowe formowania skalniaka. Wyłożenie obrzeża kor± i nasadzenie ro¶lin:

14.jpg (62425 bytes)

15.jpg (54018 bytes)

16.jpg (61200 bytes)

17.jpg (62953 bytes)

18.jpg (69878 bytes)

Sprz±tanie:

19.jpg (55826 bytes)

20.jpg (61237 bytes)

W pracach udział wzięli:
Dariusz Kubzda, Waldemar Bimer, Bernard Ochman, Adela, Zygfryd i Kamil Dudowie, Irma i Jan Tacica, Helmut i Irmgarda Dendra, Wilhelm Bieniek, Henryk Leszczuk, Rudolf Mendla, Gerard Zyzik, Urszula Kałka, Małgorzata Swoboda, Bernadeta Murlowska, Jarosław i Kuba Galas, Anna Szłapa.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 

::: [C] G±siorowice 2007           |          projekt-SC :::