Procesja ku czci ¶w. Sebastiana

Tradycja nakazuje, by 20 stycznia, w dniu ¶w. Sebastiana, mieszkańcy G±siorowic gromadnie wzięli udział w procesji i mszy dziękczynnej w ko¶ciele parafialnym w Jemielnicy. Tak też się stało również i w tym roku. Około 300 osób zebrało się między kapliczkami, by modl±c się i ¶piewaj±c przej¶ć procesj± do ko¶cioła i oddać cze¶ć ¶w. Sebastianowi. Po mszy procesja ruszyła zwyczajowo ulic± Wiejsk± i Bema w kierunku G±siorowic.

1.jpg (47097 bytes)

4.jpg (43201 bytes)

5.jpg (43941 bytes)

6.jpg (41258 bytes)

7.jpg (47001 bytes)

8.jpg (44032 bytes)

9.jpg (43379 bytes)

11.jpg (42110 bytes)

12.jpg (39723 bytes)

13.jpg (56769 bytes)

14.jpg (54210 bytes)

15.jpg (49103 bytes)

16.jpg (50573 bytes)

17.jpg (49241 bytes)

18.jpg (51188 bytes)

19.jpg (48262 bytes)

 

                                                                                                                    ::: [C] G±siorowice 2005           |          projekt-SC :::