Po¶więcenie krzyża

1.jpg (59641 bytes)

2.jpg (64832 bytes)

3.jpg (65884 bytes)

4.jpg (58306 bytes)

5.jpg (61644 bytes)

6.jpg (57848 bytes)

7.jpg (74340 bytes)

8.jpg (61254 bytes)

9.jpg (60901 bytes)

10.jpg (51509 bytes)

11.jpg (54213 bytes)

12.jpg (66255 bytes)

13.jpg (62799 bytes)

14.jpg (59822 bytes)

15.jpg (52162 bytes)

16.jpg (68711 bytes)

17.jpg (60687 bytes)

18.jpg (56194 bytes)

 

::: [C] G±siorowice 2008           |          projekt-SC :::