Najpiękniejsza wieś Opolszczyzny

     Dzień 7 października został dla wsi odnotowany jako dzień podkreślający pracowitość mieszkańców Gąsiorowic i ich dbałość o obejścia. W dniu tym delegacja pod przewodnictwem sołtysa Gerarda Zyzika odebrała w Pilszczu nagrodę za zajęcie 4 miejsca w konkursie na Najpiekniejszą Wieś Województwa Opolskiego.

Tak o tym wydarzeniu napisano w Nowej Trybunie Opolskiej:
"Siódmego października we wsi Pilszcz odbyło się uroczyste wręczenie nagród wyróżnionym w konkursie "Piękna wieś opolska 2006", wśród których z terenu gminy Jemielnicy znalazły się wieś Gąsiorowice oraz posesja państwa Urban z Łazisk. Zgodnie z regulaminem, Pilszcz - jako zwycięzca konkursu w kategorii "wieś" - był organizatorem uroczystości, które rozpoczęła msza św. oraz zwiedzanie miejscowości.
- Duże wrażenie zrobił na nas zwierzyniec utworzony z kwiatów - sowa czy paw ponadludzkich rozmiarów - mówi Helmut Dendra, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. - Widać, że pilszczanie wiele pracy włożyli w przygotowanie wsi, zwłaszcza w uprzątnięcie pozostałych po starych budowlach gruzów. Zaskoczeniem dla nas był również wiejski dom kultury otoczony zielenią. Trzeba przyznać, że Pilszcz to ładna wieś, a uroku dodaje jej górzysty teren, na którym leży.
Gąsiorowiczanie na rozwój swojej miejscowości otrzymali symboliczny czek na kwotę 2000 zł. Jak zapewnia sołtys Gerard Zyzik, pieniądze te wraz z kwotą 7000 zł, jaką rada sołecka otrzymała od Urzędu Gminy, zostaną przeznaczone na salkę komputerową i internetową.
- Salę planujemy wkrótce otworzyć wraz ze Stowarzyszeniem Odnowa Wsi. Będzie ona dostępna dla dzieci i młodzieży w wiejskiej świetlicy - mówi sołtys."

                                                                                                                    ::: [C] Gąsiorowice 2006           |          projekt-SC :::