OSP w KSR-G

     Pierwszoplanowym wydarzeniem września było włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej naszego sołectwa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Przekazanie aktu nominacyjnego odbyło się 16 września podczas wyjazdowego posiedzenia Powiatowego Zarządu OSP. Nominację dla OSP Gąsiorowice, podpisaną przez Komendanta Głównego PSP, przyjęli komendant jednostki Henryk Leszczuk i jego zastępca Jan Piela.

W uroczystości udział wzięli: Józef Swaczyna - starosta strzelecki, Joachim Jelito - wójt gminy Jemielnica, Stefan Szłapa- komendant powiatowej OSP, delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek z: Zawadzkiego, Kolonowskiego, Leśnicy oraz wszyscy strażacy z Gąsiorowic wraz z przyszłością naszej OSP - aktywną młodzieżą.

Przynależność do KSR-G to przyjęcie nowych i rozszerzonych zobowiązań, wtym rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne), nie tylko w najbliższej okolicy, ale na terenie całego kraju w zależności od potrzeb.

6.jpg (50238 bytes)

7.jpg (45538 bytes)

 

                                                                                                                    ::: [C] Gąsiorowice 2005           |          projekt-SC :::