Dożynki Gminne 2006

W dniach 2-3 wrze¶nia 2006r. odbyły się dożynki - tym razem w Jemielnicy. W korowodzie dożynkowym a następnie w uroczysto¶ciach i zabawie bardzo licznie wzięli udział mieszkańcy naszej wsi.
Panie reprezentuj±ce Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich pokazały się w strojach z pieknie utkanymi koronkami na głowach a koronę żniwn± przez Nie wykonan± można zaliczyć do najładniejszych przedstawionych w korowodzie.

image004.jpg (48885 bytes)

Liczna grupa młodzieży g±siorowickiej przedstawiła bardzo dowcipnie aktualne tematy z życia politycznego i kulturalnego.

W czasie uroczysto¶ci dożynkowych zostały wyróżnione 3 gospodarstwa rolne z G±siorowic. S± to:
Małgorzata i Rudolf Swoboda
Krystyna i Bernard Ochman
Helena i Józef Piechota.

                                                                                                                    ::: [C] G±siorowice 2006           |          projekt-SC :::