Piękny jubileusz

Fotogaleria z obchodów jubileuszu 80 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
z G±siorowic, który miał miejsce w dniach 21-22 czerwca 2008r.

Przy okazji jubileuszu warto odnotować skład osobowy Zarz±du miejscowej OSP:

Prezes - Gerard Kruszyna;
Naczelnik - Henryk Leszczuk;
Wiceprezes - Józef Czaja;
Zastępca naczelnika - Waldemar Biemer;
Sekretarz - Krzysztof Gabor;
Skarbnik - Paweł Andrwald;
Gospodarz - Jan Piela;
Członek - Alfons Guz.

Skład ilo¶ciowy:

Czynni członkowie - 46 osób;
Honorowi członkowie - 1 osoba;
Członkowie wspieraj±cy - 8 osób;
Członkowie MDP - 8 osób.
Razem - 63 osoby.

2.jpg (72969 bytes)

3.jpg (64727 bytes)

4.jpg (63661 bytes)

5.jpg (54016 bytes)

6.jpg (62742 bytes)

7.jpg (55080 bytes)

8.jpg (59251 bytes)

9.jpg (58329 bytes)

11.jpg (75869 bytes)

11.jpg (75869 bytes)

12.jpg (79491 bytes)

13.jpg (61509 bytes)

14.jpg (56361 bytes)

15.jpg (83825 bytes)

16.jpg (61907 bytes)

17.jpg (79089 bytes)

18.jpg (81378 bytes)

19.jpg (84113 bytes)

20.jpg (77629 bytes)

21.jpg (63538 bytes)

22.jpg (80348 bytes)

23.jpg (68836 bytes)

24.jpg (75228 bytes)

25.jpg (66882 bytes)

26.jpg (72114 bytes)

27.jpg (73259 bytes)

28.jpg (67257 bytes)

29.jpg (68015 bytes)

 

::: [C] G±siorowice 2008           |          projekt-SC :::