Walne Zebranie

 

 

31.12.2013

Walne Zebranie Stowarzyszenia Odnowy Wsi

W listopadzie b.r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. Na następną kadencję wybrany został zarząd w składzie: Jan Piper, Jan Kapuściński, Gabriela Piper, Lidia Bimer, Paweł Schlensag. W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Elżbieta Nikratowicz, Jerzy Skrzypczyk, Bernadeta Murlowska.

Gabriela Piper::: [C] Gąsiorowice 2008           |          projekt-SC :::