Szlak Gąski

 

 

20.11.2019

Szlak Gąski

Kilka miesięcy temu mieszkańcy Gąsiorowic zrealizowali przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice - Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”. Operacja ta doprowadziła do osiągnięcia głównego celu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich zakreślonego poddziałaniem 19.2 „Wsparcie we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Jej współfinansowanie zapewniły środki europejskie z PROW na lata 2014-2020 w efekcie czego osiągnięto również określony cel szczegółowy a mianowicie „Promowanie obszaru LSR poprzez stworzenie „Szlaku Gąski - produktu lokalnego Gąsiorowic oraz zorganizowanie Festynu Gąski i dwóch wystaw lokalnych”.
Szlak Gąski jest historyczną wyprawą w przeszłość naszej wsi, promuje jej walory przyrodnicze i funkcjonalne co służy dalszemu rozwojowi agroturystyki na naszym terenie. Przyjeżdża pospacerować nim wielu turystów - indywidualnie lub w zorganizowanych grupach liczących nawet po kilkadziesiąt osób każda. Jako społeczność cieszymy się z tego powodu i bardzo chętnie oprowadzamy naszych gości, podejmując ich każdorazowo z wielką życzliwością.

Mateusz Stróżyk::: [C] Gąsiorowice 2008           |          projekt-SC :::