Prace przy przystanku PKS

 

 

15.06.2010

Prace przy przystanku PKS

Niedawno mieszkańcy G¹siorowic odnawiali przystanek PKS w centrum wsi. Oczyszczono i pomalowano zadaszenie oraz elementy konstrukcji podtrzymuj¹cej dach aby fachowcy, skierowani przez urz¹d gminy, mogli prowadzię dalsze prace przy tym obiekcie. Zadbajmy wpólnie o to aby przystanek zachowa³ jak najd³uæej estetyczny wygl¹d...


Dawid Bieniek

 

::: [C] G¹siorowice 2008           |          projekt-SC :::