Wręczenie nagród

 

 

20.10.2010

Wręczenie nagród

W minioną sobotę, 16.10.2010r, w Starych Siołkowiach odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom wojewódzkiego konkursu "Piękna Wieś Opolska 2010". Przypominamy, że nasza miejscowość zajęła w tym konkursie III miejsce, w kategorii "Najpiękniejsza wieś", otrzymując nagrodę w wysokości 10.000 zł. Po odbiór nagrody, a także wymianę doświadczeń z innymi nagrodzonymi i wyróżnionymi wioskami, wyjechała kilkunastoosobowa grupa naszych aktywnych mieszkańców z sołtysem Janem Kapuścińskim i szefami działających u nas stowarzyszeń - Urszulą Kałką i Janem Piperem - na czele.
W uroczystości udział wzięli również, między innymi:
przedstawiciele urzędu gminy w Jemielnicy, starosta strzelecki Józef Swaczyna, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński oraz marszałek województwa opolskiego
Józef Sebesta.
A oto migawki zdjęciowe z przebiegu, tej ważnej i sympatycznej dla nas, imprezy.

 

Lidia Bimer
Dawid Bieniek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::: [C] Gąsiorowice 2008           |          projekt-SC :::